1. Ta bort alla saker som du inte använder

Den första och viktigaste åtgärden för att organisera källaren på bästa sätt är att ta bort allting du inte använder. Välj ut saker som du kommer att använda och ställ dem lättillgängliga. Plocka bort allt annat!

2. Sortera ut vad som är skräp och ta tillbaka det

Det finns egentligen många olika sätt att organisera sin källare, men det är väldigt frustrerande om man inte har en överblick och som inte vet hur man börjar. Det är naturligtvis viktigt att ha ordning, men det finns enkla sätt som du kan göra för att förenkla processen.

Organisera efter funktion

Det är mycket bättre om du organiserar din källare utifrån dess funktion.

Då kan det vara lättare att hitta saker och ting. Förutsätt sedan att du har en stor kartong för varje funktion: Skräp, Behålla, Samlingar (som mappar eller bokrullar), Inredningsdetaljer (som lampor och gardiner) och små sakerna (t ex band).

3. Gör en lista med dina vanligaste prylar för att hitta platser i källaren där du kan förvara dem

Den här punkten är självförklarande, gör en lista på dina saker som du vill förvara i källaren så att kan hitta dom lätt när du behöver dom igen.

4. Håll ordning på de saker som finns kvar i din källare

Det kan finnas många olika föremål i din källare som du kan behålla eller slänga bort. Som tidigare nämnts kan det vara skönt att organisera om de saker som du inte använder på en gång, men dit källare bör hålla en viss nivå av bra system och ordning.

5. Skapa plats för nya saker genom att magasinera de gamla

Magasinera dina gamla saker på ett lämpligt ställe i källaren eller i ett förråd och flytta dem tillbaka när du behöver dem igen. Det finns ingen anledning att ersätta alla gamla saker med nya, om man inte behöver dom! Du behöver inte heller sortera ut allt om dom fortfarande fungerar.

Slutsats

Om du har problem med att organisera din källare, ta bort allt som du inte använder, gör en lista över de saker som du behöver och håll ordning på vad som finns kvar. Magasinera gamla saker och flytta dem tillbaka när du behöver dom igen!