Lorem Ipsum kommer från avsnitt 1.10.32 och 1.10.33 i “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) av Cicero, skriven 45 f.Kr. Denna bok är en avhandling om etisk teori, mycket populär under renässansen. Den första raden i Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet ..”, kommer från en rad i avsnitt 1.10.32. Lorem Ipsum kommer från avsnitt 1.10.32 och 1.10.33 i “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) av Cicero, skriven 45 f.Kr. Denna bok är en avhandling om etisk teori, mycket populär under renässansen. Den första raden i Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet ..”, kommer från en rad i avsnitt 1.10.32.Lorem Ipsum kommer från avsnitt 1.10.32 och 1.10.33 i “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) av Cicero, skriven 45 f.Kr. Denna bok är en avhandling om etisk teori, mycket populär under renässansen. Den första raden i Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet ..”, kommer från en rad i avsnitt 1.10.32.Lorem Ipsum kommer från avsnitt 1.10.32 och 1.10.33 i “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) av Cicero, skriven 45 f.Kr. Denna bok är en avhandling om etisk teori, mycket populär under renässansen. Den första raden i Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet ..”, kommer från en rad i avsnitt 1.10.32.